Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC VÀ VIỆC THỰC HIỆN TTHC

( Cập nhật lúc: 09/07/2020  )

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC VÀ VIỆC THỰC HIỆN TTHC

Mọi cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh, kiến nghị về TTHC và việc thực hiện TTHC

 

CÁCH THỨC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ


- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Tư pháp: Số 16 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Số điện thoại đường dây nóng của UBND tỉnh: 02093.871.743

- Số điện thoại đường dây nóng của Sở Tư pháp: 02093.875.977
- Địa chỉ hòm thư điện tử: sotuphap@backan.gov.vn
- Truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html 


CHÚ Ý: KHÔNG TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Tác giả:  adminstp
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang