Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC

Xem tiếp


Phúc đáp phản anh giải quyết TTHC của công dân Lý Đức Công

Xem tiếp


Phúc đáp phản anh công dân Phạm Thị Thanh Hải

Xem tiếp


Giải quyết phản ánh của người dân trong giải quyết TTHC

Xem tiếp


V/v giải quyết phản ánh của người dân trong việc thực hiện TTHC

Xem tiếp


Niêm yết phản ánh kiến nghị về quy định thủ tục hành chính

Xem tiếp

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang