Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 05/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 582/KH-UBND về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Xem tiếp

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang