Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 02/02/2017  )

Hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Tải về văn bản hướng dẫn tại đây

Tác giả:  adminstp
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang