Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

( Cập nhật lúc: 16/07/2018  )

Hướng dẫn tra cứu văn bản QPPL

1. Tra cứu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản QPPL


 

 

2. Tra cứu trên trang Công báo tỉnh Bắc Kạn


 

 

 

Tác giả:  adminstp
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang