Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký khai sinh trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử

( Cập nhật lúc: 04/11/2022  )

Sở Tư pháp được Văn bản số 985/HTQTCT-HT ngày 02/11/2022của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực-Bộ Tư phápvề một số nội dung cần lưu ý đối với nghiệp vụ đăng ký khai sinh trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử (Văn bản số 985/HTQTCT-HT).

Để đảm bảo việc đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân trên địa bàn tỉnh được đồng bộ, thống nhất và tránh phát sinh lỗi. Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thành phố hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện các nội dung tại Văn bản số 985/HTQTCT-HT.

Nội dung văn bản tại đây

Tác giả:  adminstp
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang