Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn báo cáo đề tài, sáng kiến tư pháp

( Cập nhật lúc: 30/09/2015  )

Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá, công nhận các đề tài, sáng kiến trong công tác của các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi toàn quốc.

Xem nội dung Quyết định tại đây: Tải về

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở Tư pháp
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang