Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 08/4/2021, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1028/BTP-PBGDPL hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Xem tiếp


Bộ Tư pháp ban hành Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở

Xem tiếp


Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Hòa giải viên

Xem tiếp


Ngày 01/9/2020, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1852/QĐ-BTP về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở cho đội ngũ hoà giải viên.

Xem tiếp


Bộ Tư pháp ban hành "Bộ tài liệu tập huấn Hòa giải ở cơ sở có nhạy cảm giới"

Xem tiếp


Hướng dẫn thực hiện Bộ danh mục giấy tờ, tài liệu hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Xem tiếp


tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Xem tiếp


Để hỗ trợ các địa phương trong việc thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch lịch sử từ các Sổ hộ tịch lịch sử vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Bộ Tư pháp đã xây dựng tài liệu Hướng dẫn thực hiện số hóa Sổ hộ tịch và Phần mềm quản lý dữ liệu hộ tịch lịch sử

Xem tiếp

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang