Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài

( Cập nhật lúc: 04/09/2019  )

     Cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài.

     Xem chi tiết

Tác giả: 
Nguồn:  Phòng HCTP&BTTP

Tin bài mới:


Sign In