Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tư pháp ban hành Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở

( Cập nhật lúc: 11/09/2020  )

       Ngày 09/9/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1887/QĐ-BTP về ban hành Tài liệu bồi dưỡng bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở. Tài liệu được ban hành làm cơ sở để tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện những kỹ năng, phương pháp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên./.

       Tải về nội dung tài liệu

Tác giả:  Nguyễn Diễm
Nguồn: 
Sign In