Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tư pháp ban hành Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở cho đội ngũ hoà giải viên

( Cập nhật lúc: 04/09/2020  )

       Ngày 01/9/2020, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1852/QĐ-BTP về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở cho đội ngũ hoà giải viên.

       Tài liệu này thay thế Tài liệu 3 trong Bộ Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở cho đội ngũ hoà giải viên ban hành kèm theo Quyết định số 1753/QĐ-BTP ngày 22/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp./.

        Chi tiết Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở cho đội ngũ hoà giải viên tại đây

Tác giả:  Phòng PBGDPL
Nguồn: 
Sign In