Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Hỏi - đáp Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

Xem tiếp


Tài liệu hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Xem tiếp


Ngày 16 tháng 6 năm 2020, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật Thanh niên. Luật có 7 Chương 41 Điều và Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Dưới đây là nội dung hỏi - đáp một số quy định của Luật Thanh niên năm 2020.

Xem tiếp


Ngày 25 tháng 6 năm 2015, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Luật gồm 10 Chương, 98 Điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2015. Dưới đây là nội dung hỏi - đáp một số quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân năm 2015 (gọi tắt là Luật Bầu cử năm 2015) về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bầu cử

Xem tiếp


Hỏi - Đáp Xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Xem tiếp


Trách nhiệm phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Xem tiếp


Trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số

Xem tiếp


Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Xem tiếp


Trợ giúp viên pháp lý

Xem tiếp


Quyền và nghĩa vụ của người thực hiện trợ giúp pháp lý

Xem tiếp

1234
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang