Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý; góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

Xem tiếp


Hỏi đáp pháp luật: Quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý

Xem tiếp


Hỏi đáp pháp luật: Người được trợ giúp pháp lý

Xem tiếp


Chuyên mục truyền thông về trợ giúp pháp lý số 2: Phạm vi, lĩnh vực, hình thức thực hiện trợ giúp pháp lý

Xem tiếp


HỎI - ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ CÔNG CHỨNG

Xem tiếp


HỎI - ĐÁP MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HIỆN NAY

Xem tiếp


HỎI - ĐÁP MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Xem tiếp


HỎI - ĐÁP MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ NHẬP CẢNH CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

Xem tiếp


HỎI - ĐÁP MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ TÀI HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH

Xem tiếp


HỎI - ĐÁP MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÁCH LY Y TẾ TRONG PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Xem tiếp

12
Sign In