Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin và đăng tải danh sách cán bộ tham gia mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 24/05/2021  )

      Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021. 

       Nhằm hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc đề nghị tư vấn, hướng dẫn về pháp luật trong từng lĩnh vực cụ thể thông qua đội ngũ tư vấn pháp luật. Sở Tư pháp gửi đến các đơn vị, địa phương danh sách mạng lưới tư vấn pháp luật của các Sở, ngành, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư để biết và cung cấp thông tin cho cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã khi có nhu cầu hỗ trợ pháp lý.

        Xem chi tiết.

Tác giả:  Phòng QLXLVPHC&TDTHPL
Nguồn: 
Sign In