Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP: Quy định về hỗ trợ hàng hóa, dân sinh khắc phục hậu quả thiên tai; vận động, quyên góp và phân bổ nguồn lực

( Cập nhật lúc: 22/07/2021  )

Ngày 6 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Theo đó, đã quy định về hỗ trợ về hàng hóa, dân sinh khắc phục hậu quả thiên tai và vận động, quyên góp và phân bổ nguồn lực. Cụ thể

1. Về hỗ trợ về hàng hóa, dân sinh khắc phục hậu quả thiên tai (Điều 18). Theo đó, hàng hóa hỗ trợ thuộc dự trữ quốc gia. Việc phân phối, hỗ trợ hàng hóa thuộc dự trữ quốc gia thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng hóa dự trữ quốc gia.

Đối với hỗ trợ về dân sinh: Hỗ trợ về dân sinh bao gồm hỗ trợ về lương thực, hỗ trợ chi phí điều trị cho người bị thương nặng, hỗ trợ chi phí mai táng cho hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai. Đối tượng được hỗ trợ gồm người dân, hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai. Mức hỗ trợ, quy trình, thủ tục hỗ trợ thực hiện theo quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Đối với hỗ trợ về nhà ở bị thiệt hại do thiên tai: Đối tượng được hỗ trợ gồm người dân, hộ gia đình có nhà ở bị thiệt hại do thiên tai theo quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Mức hỗ trợ, cơ chế hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ thực hiện theo quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; trường hợp thiên tai gây thiệt hại lớn về nhà ở, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về vận động, quyên góp và phân bổ nguồn lực (Điều 20): Việc tổ chức vận động, quyên góp và phân bổ nguồn lực trong nước theo quy định tại Điều 11, Điều 33 Luật Phòng chống thiên tai, khoản 19 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, Nghị định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Đối với việc huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực quốc tế để cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai được thực hiện theo các quy định về quản lý và sử dụng viện trợ phát triển chính thức, viện trợ phi chính phủ nước ngoài; quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2021./.

Tác giả:  Nguyễn Hòa
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quyết định số 23/QĐ-TTg: Quy định về hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngưng việc, trả lương phục hồi sản xuất gặp khó khăn do đại dịch COVID-19(19/07/2021)

Nghị quyết số 68/NQ-CP: Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19(07/07/2021)

Nghị định số 63/2021/NĐ-CP: Quy định tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở quản lý(07/07/2021)

Nghị định số 62/2021/NĐ-CP: Quy định về giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân khi đăng ký thường trú(02/07/2021)

Nghị định số 58/2021/NĐ-CP: Quy định về quyền và nghĩa vụ của khách hàng vay trong hoạt động thông tin tín dụng(18/06/2021)

Nghị định số 57/2021/NĐ-CP: Quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ(18/06/2021)

Quy định về danh mục chi tiết nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia (08/06/2021)

Xử phạt VPHC đối với hành vi thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy định về bảo vệ môi trường; điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa không che chắn hoặc để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông(08/06/2021)

Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2021/NĐ-CP về đánh giá sơ bộ tác động môi trường(08/06/2021)

Cung cấp thông tin và đăng tải Danh mục VBQPPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021(31/05/2021)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang