Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 63/2021/NĐ-CP: Quy định tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở quản lý

( Cập nhật lúc: 07/07/2021  )

     Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Theo đó, tại Điều 4 Nghị định đã quy định tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở quản lý. Cụ thể như sau:

     1. Về nội dung tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS bao gồm: (a) Nguyên nhân, đường lây truyền HIV, các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV và các biện pháp chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV; (b) Hậu quả của HIV/AIDS đối với sức khỏe, tính mạng con người và sự phát triển kinh tế - xã hội; (c) Quyền, nghĩa vụ của cá nhân và của người nhiễm HIV trong phòng, chống HIV/AIDS; (d) Các phương pháp, dịch vụ xét nghiệm, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị người nhiễm HIV; (đ) Các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; (e) Chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; (g) Các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục và các nội dung về chăm sóc sức khỏe khác; (h) Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS.

     2. Hình thức tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS bao gồm: (a) Thông qua các phương tiện truyền thông như: loa truyền thanh, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; chiếu phim có nội dung tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS; (b) Truyền thông theo nhóm đối tượng quản lý trên cơ sở phân loại của cơ sở quản lý; (c) Truyền thông cá nhân cho đối tượng quản lý; (d) Truyền thông trong các sự kiện: Tổ chức các cuộc thi về phòng, chống HIV/AIDS; các buổi văn nghệ và các sự kiện lồng ghép các nội dung phòng, chống HIV/AIDS nhân các sự kiện của cơ sở quản lý hoặc Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; (đ) Lồng ghép các nội dung về phòng, chống HIV/AIDS vào chương trình giáo dục thường xuyên của cơ sở quản lý; (e) Cấp phát các ấn phẩm, tài liệu truyền thông cho đối tượng quản lý; (g) Việc tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS thực hiện theo quy định tại Điều 21 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật.

     3. Mỗi đối tượng quản lý được tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS ít nhất 2 lượt trong một năm.

     Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Tác giả:  Nguyễn Hòa
Nguồn: 

Tin bài mới:


Nghị định số 62/2021/NĐ-CP: Quy định về giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân khi đăng ký thường trú(02/07/2021)

Nghị định số 58/2021/NĐ-CP: Quy định về quyền và nghĩa vụ của khách hàng vay trong hoạt động thông tin tín dụng(18/06/2021)

Nghị định số 57/2021/NĐ-CP: Quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ(18/06/2021)

Quy định về danh mục chi tiết nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia (08/06/2021)

Xử phạt VPHC đối với hành vi thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy định về bảo vệ môi trường; điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa không che chắn hoặc để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông(08/06/2021)

Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2021/NĐ-CP về đánh giá sơ bộ tác động môi trường(08/06/2021)

Cung cấp thông tin và đăng tải Danh mục VBQPPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021(31/05/2021)

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (31/05/2021)

Thông tin và đăng tải danh sách cán bộ tham gia mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(24/05/2021)

Quy định về thực hiện dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia(07/04/2021)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang