Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

( Cập nhật lúc: 05/11/2020  )

      Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, trừ nội dung quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, áp dụng hóa đơn, chứng từ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về thuế và hóa đơn, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. 

      Theo đó, đối với các khoản thuế được miễn, giảm, không thu, xóa nợ phát sinh trước ngày 01/7/2020 thì tiếp tục xử lý theo quy định tại Luật Quản lý thuế 2006 đã được sửa đổi tại Luật số 21/2012/QH13; Luật số 71/2014/QH13; Luật số 106/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với các khoản tiền nợ thuế đến hết ngày 30/6/2020 thì được xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định này (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 43 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

      Các trường hợp được Chính phủ cho phép gia hạn thời gian nộp thuế thì được tiếp tục thực hiện theo quy định của Chính phủ. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các trường hợp thuộc diện kê khai thuế theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP đảm bảo thực hiện cho năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo kể từ khi Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành. 

      Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020./. 

Tác giả:  Nguyễn Hòa
Nguồn: 

Tin bài mới:


Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.(05/11/2020)

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ: Quy định về hóa đơn, chứng từ(05/11/2020)

Nghị định số 122/2020/NĐ-CP: Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp(05/11/2020)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP(22/10/2020)

Nghị định số 121/2020/NĐ-CP: Sửa đổi quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp(21/10/2020)

Nghị định số 119/2020/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản(21/10/2020)

UBND tỉnh Bắc Kạn: Ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2025(21/10/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết(07/10/2020)

Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg: Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021 – 2025(07/10/2020)

Nghị định 109/2020/NĐ-CP: Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước(07/10/2020)

Sign In