Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

( Cập nhật lúc: 05/11/2020  )

      Nghị định quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và một số thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghị định không áp dụng đối với vi phạm hành chính về phí, lệ phí; vi phạm hành chính về thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu và vi phạm quy định về thủ tục đăng ký thuế, vi phạm quy định về thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh, thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã của các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

      Về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

      Thứ nhất, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn bao gồm: (a) Người nộp thuế có hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Trường hợp người nộp thuế ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện các nghĩa vụ về thuế mà pháp luật về thuế, quản lý thuế quy định nghĩa vụ, trách nhiệm của bên được ủy quyền phải thực hiện thay người nộp thuế thì nếu bên được ủy quyền có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này thì tổ chức, cá nhân được ủy quyền bị xử phạt theo Nghị định này. Trường hợp theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ đăng ký thuế, khai, nộp thuế thay người nộp thuế mà tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế thay có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này thì tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế thay bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Nghị định này. (b) Tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

      Thứ hai, người nộp thuế là tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn bao gồm: (a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí, Luật Thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật khác; đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh trực tiếp kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn; (b) Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập; (c) Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; (d) Tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài, văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam; (đ) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao; (e) Tổ hợp tác và các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.

      Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020. Người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 nếu vi phạm quy định về hóa đơn điện tử thì bị xử phạt theo quy định tại Nghị định này./.

Tác giả:  Hòa Nguyễn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ: Quy định về hóa đơn, chứng từ(05/11/2020)

Nghị định số 122/2020/NĐ-CP: Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp(05/11/2020)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP(22/10/2020)

Nghị định số 121/2020/NĐ-CP: Sửa đổi quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp(21/10/2020)

Nghị định số 119/2020/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản(21/10/2020)

UBND tỉnh Bắc Kạn: Ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2025(21/10/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết(07/10/2020)

Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg: Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021 – 2025(07/10/2020)

Nghị định 109/2020/NĐ-CP: Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước(07/10/2020)

Nghị định 113/2020/NĐ-CP: Thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở(07/10/2020)

Sign In