Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin giao dịch chính thức

( Cập nhật lúc: 10/01/2019  )

     THÔNG TIN GIAO DỊCH CHÍNH THỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN

      - Tên giao dịch: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN

      - Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

      - Giám đốc: HỒ THỊ KIM NGÂN

      - Địa chỉ trụ sở: Số 16, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

      - Điện thoại: 02093 875 977 Fax: 02093 875 977

      - E-mail: sotuphap@backan.gov.vn

     - Website: http://sotuphap.backan.gov.vn

 

Tác giả:  adminstp
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In