Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ CỦA SỞ TƯ PHÁP

( Cập nhật lúc: 07/01/2019  )

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ CỦA SỞ TƯ PHÁP

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

I

Văn phòng Sở

 

1

Trịnh Đức Minh

Chánh Văn phòng

0977799228

minhtd.stp@backan.gov.vn

2

Hoàng Trần Lệ Trang

Phó Chánh Văn phòng

0944248114

tranghtl.stp@backan.gov.vn

II

Thanh tra Sở

 

3

Nguyễn Đức Thiêm

Chánh Thanh tra

0915204077

thiemnd.stp@backan.gov.vn

III

Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

4

Lê Thị Hương

Trưởng Phòng

0979076555

huonglt.stp@backan.gov.vn

5

Triệu Thanh Hoa

Phó Trưởng Phòng

0983678187

hoatt.stp@backan.gov.vn

IV

Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

6

Nguyễn Thị Hòa

Trưởng phòng

0974169306

hoaht.stp@backan.gov.vn

V

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

 

7

Đồng Thị Đầm

Trưởng phòng

0969225895

damdt.stp@backan.gov.vn

VI

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

 

8

Vi Thị Ngọc Ánh

Phó Trưởng phòng

0977824518

anhvtn.stp@backan.gov.vn

VII

Phòng Công chứng số 1

 

 

9

Nguyễn Công Hoạt

Trưởng phòng

0912360269

hoatnc.stp@backan.gov.vn

VIII

Phòng Công chứng số 2

 

 

10

Cao Văn Lượng

Trưởng phòng

0973943515

luongcv.stp@backan.gov.vn

IX

Phòng Công chứng số 3

 

 

11

Triệu Trung Hiền

Phó Trưởng phòng

0988826908

tthien.stp@backan.gov.vn

X

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

 

 

12

Ngô Lan Phương

Giám đốc

0915019729

phuongnl.stp@backan.gov.vn

13

Hoàng Thị Nguyền

Phó Giám đốc

0966865055

nguyenht.stp@backan.gov.vn

14

Nông Thị Việt Triều

Phó Giám đốc

 

0966275396

trieuntv.stp@backan.gov.vn

XI

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

 

 

15

Hoàng Thu Chung

Giám đốc

0912704317

chunght.stp@backan.gov.vn

16

Sầm Văn Kính

Phó Giám đốc

 

0985349157

kinhsv.stp@backan.gov.vn

 

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In