Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Bắc Kạn là tỉnh miền núi, nằm giữa trung tâm căn cứ địa Việt Bắc - một trong những địa bàn có vị trí quan trọng về chính trị, quân sự ở phía Bắc. Trải qua chặng đường 120 năm (1900 - 2020) hình thành và phát triển, với nhiều biến động, đổi thay, cùng sự chia tách, sáp nhập về địa giới hành chính, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn luôn phát huy truyền thống quê hương cách mạng, lao động cần cù, sáng tạo, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức phát huy mọi nguồn lực, tìm hướng đi mới với những cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Xem tiếp


Thông tin giao dịch chính thức

Xem tiếp

12
Sign In