Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ Phòng Công chứng số 2

( Cập nhật lúc: 19/07/2018  )

        1.Vị trí, Chức năng:

       Phòng Công chứng số 2 tỉnh Bắc Kạn là đơn vị sự nghiệp có trụ sở trực thuộc  Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật

       Phòng Công chứng số 2 tỉnh Bắc Kạn có chức năng chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

       2. Nhiệm vụ:

      Phòng Công chứng xác nhận tính xác thực của hợp đồng được giao kết hoặc giao dịch khác được xác lập trong quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại và quan hệ khác theo quy định của Luật Công chứng hoặc các hợp đồng, giao dịch được cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu.

       3. Quyền hạn:

       Thuê nhân viên làm việc hành nghề công chứng;

       Thu phí công chứng, thù lao công chứng, chi phí khác theo quy định của pháp luật;

       Các quyền khác theo quy định của Luật Công chứng và pháp luật có liên quan.

       4. Nghĩa vụ:

       Niêm yết lịch làm việc, thủ tục công chứng, thù lao công chứng, nội quy tiếp người yêu cầu công chứng tại trụ sở làm việc;

       Thực hiện chế độ làm việc theo ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước;

       Chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê;

       Chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra.

       Lưu hồ sơ công chứng;

       Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Công chứng và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.

Danh sách can bộ Phòng Công chứng số 2

***

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

1

Cao Văn Lượng

Trưởng phòng

luongcv.stp@backan.gov.vn

2

Bế Thị Thập

Kế toán

thapbt.stp@backan.gov.vn

3

Mai Huyền Trang

Chuyên viên

 trangmh.stp@backan.gov.vn

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In