Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

( Cập nhật lúc: 19/07/2018  )

       1. Chức năng:

       Tổ chức bán đấu giá tang vật, tài sản, phương tiện của các vụ vi phạm hành chính, đấu giá tài sản để thi hành án và các tài sản phương tiện khác do cầm cố, thế chấp…cần hoặc phải thông qua tổ chức dịch vụ bán đấu giá tài sản.

       2. Nhiệm vụ:

       Tổ chức bán đấu giá theo thủ tục được pháp luật quy định.

       Thông báo, niêm yết công khai các thông tin cần thiết liên quan đến tài sản bán đấu giá.

       Tiếp nhận và bảo quản tài sản bán đấu giá theo quy định.

       Trưng bày, cho xem tài sản bán đấu giá.

       Giao tài sản bán đấu giá cho người mua.

       Làm thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với tài sản bán đấu giá cho chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

       Thanh toán cho người bán tài sản tiền bán tài sản đấu giá.

       Thu lệ phí do người bán đấu giá phải trả theo quy định.

       Trung tâm có Giám đốc do Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Tư pháp bổ nhiệm

Danh sách cán bộ TT Dịch Vụ Đấu giá tài sản

***

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Mail

1

Ngô Lan Phương

Giám đốc

phuongnl.stp@backan.gov.vn

2

Hoàng Thị Nguyền

Phó Giám đốc 

 nguyenht.stp@backan.gov.vn

3

Nông Thị Việt Triều

Phó Giám đốc

 trieuntv.stp@backan.gov.vn

4

Lương Tiến Nhật

Chuyên viên  nhatlt.stp@backan.gov.vn

5

Phạm Hữu Chính

Kế toán  chinhph.stp@backan.gov.vn

6

Hoàng Thị Thêu Chuyên viên  theuht.stp@backan.gov.vn

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In