Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Giám đốc Sở Tư Pháp Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 14/04/2022  )

 

 

1. Bà Hà Thị Đào - Giám đốc

Điện thoại liên hệ: 02093 871 598

Email: daoht@backan.gov.vn

 

 

2. Ông Phạm Quốc Trung - Phó Giám đốc 

Điện thoại liên hệ: 02093 870 368

Email: trungpq.stp@backan.gov.vn

 

 

3. Ông Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở

Điện thoại liên hệ: 02093 878 988

Email: khoatd.stp@backan.gov.vn 

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang