Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Giám đốc Sở Tư Pháp Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 01/09/2020  )

 

1. Ông Phạm Quốc Trung - Phó Giám đốc phụ trách Sở

 

 

Điện thoại liên hệ: 02093 870 368

Email: trungpq.stp@backan.gov.vn

1.1. Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác Luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, thi hành án dân sự ở địa phương theo quy định của pháp luật;

- Công tác bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm, lý lịch tư pháp;

- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

- Công tác đấu giá tài sản.

1.2. Phụ trách các phòng, đơn vị: Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Phổ biến giáo dục pháp luật, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Sinh hoạt với phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp.

1.3. Phụ trách công tác Tư pháp huyện Bạch Thông, Chợ Mới, Ngân Sơn.

1.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

 

 

 

2. Ông Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở

 

 

Điện thoại liên hệ: 02093 878 988

Email: khoatd.stp@backan.gov.vn

2.1. Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật;

- Công tác hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp;

- Công tác công chứng;

- Công tác Trợ giúp pháp lý.

2.2. Phụ trách các phòng, đơn vị: Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, các phòng Công chứng, Trung tâm Trợ giúp pháp lý. Sinh hoạt với phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật.

2.3. Phụ trách công tác Tư pháp huyện Na Rỳ, Chợ Đồn và thành phố Bắc Kạn.

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang