Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn chủ động, tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

( Cập nhật lúc: 26/03/2021  )

     Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 16/KH-UBBC ngày 25/02/2021 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn về thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; với vai trò là Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Sở Tư pháp đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong tháng 3/2021 với kết quả như sau: Tham mưu UBND tỉnh tổ chức 01 Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2021, trong đó nội dung trọng tâm là triển khai Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 cho 250 đại biểu là đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND, lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 1172/UBND-NCPC ngày 04/3/2021 về việc hướng dẫn tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức. Tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật  về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cho 100 đại biểu là người dân thôn Nà Đứa, xã Đồng phúc, huyện Ba Bể (đơn vị giao hỗ trợ xây dựng nông thôn mới). Xây dựng và thường xuyên cập nhật đăng tải các thông tin trong chuyên mục “Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cập nhiệm kỳ 2021 - 2026” trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn (https://pbgdpl.backan.gov.vn) và Trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn (https://sotuphap.backan.gov.vn).

     Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị lớn của đất nước, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Do đó với chức năng, nhiệm vụ của mình, Sở Tư pháp xác định việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành năm 2021. Từ nay đến hết tháng 5/2021, sẽ tập trung nguồn lực để triển khai hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, cụ thể:  Biên soạn và phát hành tờ gấp “Tìm hiểu một số quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015” đến Nhân dân trên địa bàn tỉnh; xuất bản cuốn Bản tin Tư pháp Bắc Kạn (số chuyên đề: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026); đôn đốc, theo dõi việc triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức; xây dựng và duy trì hoạt động trang fanpage facebook: “Tuyên truyền pháp luật về bầu cử”; tiếp tục tăng cường cập nhật đăng tải các thông tin trong chuyên mục “Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cập nhiệm kỳ 2021 - 2026” trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn và Trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

 Ảnh: Nhân dân thôn Nà Đứa, xã Đồng phúc, huyện Ba Bể tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến

    pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân do Sở Tư pháp tổ chức

     Tập thể Sở Tư pháp và mỗi công chức, viên chức, người lao động sẽ tiếp tục nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử nói riêng và các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác bầu cử nói chung, để góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của mọi người dân, hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại địa phương./.

Tác giả:  Nguyễn Diễm
Nguồn: 

Tin bài mới:


Một số điều cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(25/03/2021)

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026(24/03/2021)

Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự và y tế trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(16/03/2021)

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”(12/03/2021)

UBND tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND(12/03/2021)

Sở Tư pháp: Tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026(11/03/2021)

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026(09/03/2021)

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026(09/02/2021)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Đảm bảo cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bình đẳng, an toàn(05/02/2021)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang