Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

( Cập nhật lúc: 31/03/2021  )

     Ngày 20/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 155/KH-MTTQ-BTT về tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi làm việc của người tự ứng cử.

     Theo Kế hoạch, từ ngày 21/3/2021 đến ngày 13/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo và phối hợp, phân công cán bộ, công chức dự các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi làm việc của người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV:

     - Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV: Lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú gồm 11 người và lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi làm việc của người tự ứng cử 01 người;

     - Đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026: Lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú gồm 91 người.

     Địa điểm lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri được tổ chức tại các thôn, bản, khu chung cư, khu đô thị nơi có người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 cư trú.

     Chi tiết xem file đính kèm./.

     1. Kế hoạch số 155

     2. Danh sách phân công cán bộ tham dự Hội nghị lấy ý kiến

 

Tác giả:  Nguyễn Diễm
Nguồn: 

Tin bài mới:


Hỏi - đáp một số quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân năm 2015 về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bầu cử(29/03/2021)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn chủ động, tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân(26/03/2021)

Một số điều cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(25/03/2021)

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026(24/03/2021)

Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự và y tế trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(16/03/2021)

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”(12/03/2021)

UBND tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND(12/03/2021)

Sở Tư pháp: Tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026(11/03/2021)

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026(09/03/2021)

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026(09/02/2021)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang