Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 04/02/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về tổ chức đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai phát động thi đua của đơn vị mình, với chủ đề “Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Xem tiếp


Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành các Quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Xem tiếp


Ngày 29/5/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Nghị quyết số 116/NQ-UBBCvề việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xem tiếp


Ngày 03/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 903/MTTQ-BTT về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tham dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Xem tiếp


Ngày 17/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xem tiếp


Ngày 06/4/2021, Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Hướng dẫn số 02/HD-STC về hồ sơ, chứng từ thanh toán, quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, hồ sơ, chứng từ thanh toán, quyết toán các nội dung chi theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 05/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ nguồn ngân sách nhà nước; các đơn vị, địa phương có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về kế toán.

Xem tiếp


Ngày 05/4/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn ban hành Hướng dẫn số 46/HD-UBBC về nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem tiếp


Ngày 08/4/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”ban hành Thông báo số 1027/TB-BTC điều chỉnh mức giải thưởng Cuộc thi

Xem tiếp


Tính đến 08h30 ngày 07/4/2021, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng ngày càng sôi nổi của các tầng lớp Nhân dân trên cả nước, vượt mốc 100.000 lượt tham dự với 104.888 lượt dự thi và 84.849 người dự thi.

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 820/HĐPH ngày 23/3/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Công văn số 1172/UBND-NCPC ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Phiếu chuyển văn bản số 1692/UBND-NCPC ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

123
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang