Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

( Cập nhật lúc: 18/06/2021  )

Ngày 29/5/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Nghị quyết số 116/NQ-UBBCvề việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnhquyết nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

1. Bà Hà Thị Mai Anh - Phó Trưởng phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn;

2. Ông Phan Văn Chín - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Namhuyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn;

3. Ông Lường Văn Công - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

4. Ông Cù Ngọc Cường - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

5. Bà Lèng Hoàng Diệu - Uỷ viên BTV,Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

6. Ông Trịnh Tiến Dũng - Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Bắc Kạn;

7. Ông Cao Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn;

8. Ông Hoàng Minh Hải - Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn;

9. Ông Nguyễn Long Hải - Uỷ viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn;

10. Ông Lã Văn Hào - Phó Chính uỷ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn;

11. Bà Đàm Thị Hảo - Trưởng phòng,Phòng Tư pháp huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn;

12. Bà Nguyễn Minh Hằng - Trưởng phòng, Phòng Nội vụ, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn;

13. Bà Nông Thị Ngọc Hân - Uỷ viên Thường trực UBMTTQ Việt Nam, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn;

14. Ông Nguyễn Đức Hiệp - Trưởng phòng, PhòngGiáo dục và Đào tạo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn;

15. Bà Đỗ Thị Minh Hoa -Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn;

16. Bà Nguyễn Thị Hoà - Trưởng phòng, Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn;

17. Bà Hoàng Thị Hồng -Công chức, Sở Kế hoạch và Đầu tưtỉnh Bắc Kạn;

18. Bà Hoàng Thị Hương -Huyện ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,huyện Na Rỳ, tỉnh Bắc Kạn;

19. Bà Lê Thị Hương - Trưởng phòng, Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn;

20. Bà Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn;

21. Ông Doanh Thiêm Huy - Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Bắc Kạn;

22. Bà Hà Thị Khánh - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn;

23. Bà Hoàng Thị Ngọc Lan - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Ngân Sơn,tỉnh Bắc Kạn;

24. Bà Hà Thị Liễu - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn;

25. Bà Trần Thị Lộc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, kiêm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Kạn;

26. Ông Lương Thanh Luyện - Huyện ủy viên, Trưởng phòng, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn;

27. Ông Đồng Văn Lưu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn;

28. Bà Ma Thị Mận - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn;

29. Bà Ma Thị Na - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn;

30. Bà Nguyễn Hồng Ngọc - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, huyện Chợ Mới,tỉnh Bắc Kạn;

31. Ông Nông Văn Nguyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn;

32. Ông Nông Quang Nhất - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn;

33. Bà Lô Thị Oanh -Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữhuyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn;

34. Ông Triệu Quang Phong - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn;

35. Ông Hoàng Xuân Sơn - Giám đốc, Trung tâm Y tế, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn;

36. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn;

37. Bà Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Bắc Kạn;

38. Bà Âu Thị Hồng Thắm - Phó Hiệu trưởng, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn;

39. Ông Hoàng Văn Thắm - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam,huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn;

40. Ông Lường Đức Thắng - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Bắc Kạn;

41. Bà Đồng Thị Vân Thoa - Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh Bắc Kạn;

42. Bà Triệu Thị Thuý - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn;

43. Bà Hoàng Thu Trang - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn;

44. Ông Hà Trọng Trung - Đại tá, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra,Phó Giám đốc, Công an tỉnh Bắc Kạn;

45. Ông Hà Minh Tú -Thành ủy viên, Chánh Thanh tra, Thanh tra thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

46. Ông Đinh Quang Tuyên - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn;

47. Ông Dương Văn Tuyến -Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ,huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn;

48. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn;

49. Ông Hoàng Nguyễn Việt -Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn;

50. Ông Hoàng Văn Vĩnh - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Dân tộc, HĐND tỉnh Bắc Kạn./.

Tác giả:  Đinh Điển - Sở Tư pháp
Nguồn: 

Tin bài mới:


Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị tăng cường phòng, chống dịch Covid -19 trong tham dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử(11/05/2021)

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba: Lựa chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đại biểu HĐND tỉnh khóa X(20/04/2021)

Hướng dẫn hồ sơ, chứng từ thanh toán, quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021 - 2026(09/04/2021)

Uỷ ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn ban hành hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026(09/04/2021)

Thông báo điều chỉnh mức giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”(09/04/2021)

Tỉnh Bắc Kạn xếp thứ 20 trong Bảng tổng sắp 63 tỉnh/thành phố tham dự Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức. (07/04/2021)

Bắt đầu từ 0h00’ ngày 01/4/2021 diễn ra Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”(01/04/2021)

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026(31/03/2021)

Hỏi - đáp một số quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân năm 2015 về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bầu cử(29/03/2021)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn chủ động, tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân(26/03/2021)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang