Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắt đầu từ 0h00’ ngày 01/4/2021 diễn ra Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

( Cập nhật lúc: 01/04/2021  )

      Thực hiện Công văn số 820/HĐPH ngày 23/3/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Công văn số 1172/UBND-NCPC ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Phiếu chuyển văn bản số 1692/UBND-NCPC ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

      Để lan toả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” đến đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; tuyên truyền hiệu quả các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, một số quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, góp phần phục vụ Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 31/3/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 303/STP-PBGDPL về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

      Trong đó, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền giới thiệu về Cuộc thi bằng hình thức phù hợp; khuyến khích, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân tham gia Cuộc thi; thường xuyên đôn đốc nắm bắt số lượng thí sinh dự thi của đơn vị mình để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp khi có yêu cầu.

      Cuộc thi diễn ra trong vòng 30 ngày: Từ 0h00’ ngày 01/4/2021 đến 24h00’ ngày 30/4/2021. Trong quá trình diễn ra Cuộc thi, mỗi cá nhân được dự thi tối đa 03 lượt thi, mỗi lượt thi kéo dài tối đa 20 phút. Việc đăng ký dự thi thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 227/STP-PBGDPL ngày 10/3/2021 của Sở Tư pháp về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ Website: http://pbgdpl.backan.gov.vn và Trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ Website: http://sotuphap.backan.gov.vn./.

Tác giả:  Nguyễn Diễm
Nguồn: 

Tin bài mới:


Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026(31/03/2021)

Hỏi - đáp một số quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân năm 2015 về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bầu cử(29/03/2021)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn chủ động, tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân(26/03/2021)

Một số điều cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(25/03/2021)

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026(24/03/2021)

Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự và y tế trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(16/03/2021)

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”(12/03/2021)

UBND tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND(12/03/2021)

Sở Tư pháp: Tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026(11/03/2021)

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026(09/03/2021)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang