Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

( Cập nhật lúc: 24/03/2021  )

      Ngày 17/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 153/KH-BTT-UBMTTQ về việc kiểm tra công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

     Theo Kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn thực hiện kiểm tra công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia cuộc bầu cử từ ngày 22/3/2021 đến ngày 12/5/2021 đối với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một số xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Tác giả:  Nguyễn Diễm
Nguồn: 

Tin bài mới:


Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự và y tế trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(16/03/2021)

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”(12/03/2021)

UBND tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND(12/03/2021)

Sở Tư pháp: Tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026(11/03/2021)

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026(09/03/2021)

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026(09/02/2021)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Đảm bảo cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bình đẳng, an toàn(05/02/2021)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang