Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 20/10/2022  )
Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang