Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1018576

Tổ chức tập huấn số hóa Sổ hộ tịch tại huyện Ngân Sơn

Triển khai Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện số hóa sổ hộ tịch và nhập thông tin, dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND huyện Ngân Sơn về tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn thực hiện số hóa Sổ hộ tịch và nhập thông tin, dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn huyện vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, ngày...

Xem tiếp

Sign In