Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1756809

Bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia

Kết quả Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý III năm 2022

Kết luận cuộc họp chuyên đề về công tác Cải cách hành chính tại Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính quý III năm 2022

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách và 20 năm Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn chính thức đi vào hoạt động

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

THÔNG BÁO Về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em (Hoàng Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Hương, Hoàng Thanh Huệ)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tham quan về nguồn và học tập kinh nghiệm tại tỉnh Tuyên Quang

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các thủ tục hành chính được đơn giản hóa về thời hạn giải quyết

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang