Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1174530

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành các Quyết định tặng Bằng khen trong hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Nghị định số 58/2021/NĐ-CP: Quy định về quyền và nghĩa vụ của khách hàng vay trong hoạt động thông tin tín dụng

Nghị định số 57/2021/NĐ-CP: Quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THANH LÝ

UBND tỉnh Bắc Kạn triển khai bản đồ CovidMaps trong phòng chống dịch bệnh

Quy định về danh mục chi tiết nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia

Xử phạt VPHC đối với hành vi thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy định về bảo vệ môi trường; điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa không che chắn hoặc để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông

Sign In