Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn phát động công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023

Xem tiếp


Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Xem tiếp


Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023

Xem tiếp


Báo cáo Kết quả hoạt động Chuyển đổi số 06 tháng đầu năm

Xem tiếp


Báo cáo kết quả Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2022

Xem tiếp


Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến

Xem tiếp


Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2023

Xem tiếp


Kế hoạch Thực hiện Chuyển đổi số ngành Tư pháp Bắc Kạn năm 2023

Xem tiếp


KẾ HOẠCH Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Xem tiếp


BÁO CÁO Kết quả hoạt động chuyển đổi số quý I năm 2023

Xem tiếp

123
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang