Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia

( Cập nhật lúc: 01/10/2022  )

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lựa chọnngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia (sau đây gọi tắt là bộ nhận diện) và đăng tải trên trang hhttps://onetouch.mic.gov.vn/dxd/

 

 

 

 

 

 

Tác giả:  adminstp
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang