Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Quy định về đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của các cá nhân để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

( Cập nhật lúc: 13/05/2019  )

Quyết định Quy định về đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của các cá nhân để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Xem chi tiết

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang