Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, công nhận sáng kiến của Sở Tư pháp

( Cập nhật lúc: 29/11/2019  )

Ngày 04 tháng 11 năm 2019, Sở Tư pháp ban hành Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, công nhận sáng kiến của Sở Tư pháp.

Xem chi tiết:

Tác giả:  Adminstp
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang