Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định về đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của các cá nhân để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

( Cập nhật lúc: 31/05/2019  )

Ngày 10 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 731/QĐ-UBND Quy định về đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của các cá nhân để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Xem chi tiết

Tác giả:  Adminstp
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang