Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án khoa học và công nghệ triển khai năm 2020

( Cập nhật lúc: 22/11/2019  )

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục dự án khoa học và công nghệ triển khai năm 2020.

Theo đó, danh mục Dự án được bổ sung là Ứng dụng khoa học và công nghệ trong tuyển chọn và sản xuất giống vịt bầu cổ xanh gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Như vậy, trong năm 2020, tỉnh Bắc Kạn sẽ triển khai 09 đề tài, dự án khoa học công nghệ từ nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ với tổng kinh phí dự kiến là 19.394 triệu đồng./.

Tác giả:  Bích Huệ
Nguồn:  Cổng thông tin điện tử tỉnh
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang