Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục dự án khoa học và công nghệ triển khai năm 2020.

Xem tiếp


Quyết định kiện toàn Hội đồng sáng kiến Sở Tư pháp

Xem tiếp


Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Sở Tư pháp

Xem tiếp


Quyết định Quy định về đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của các cá nhân để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Xem tiếp


Quyết định kiện toàn Hội đồng nghiên cứu, đánh giá khoa học pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang