Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 08/04/2019  )
Tác giả:  adminstp
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang