Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai và hướng dẫn kết nối và chia sẻdữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp,chia sẻ dữ liệu quốc gia

( Cập nhật lúc: 10/03/2022  )

     Để nâng cao hiệu quả sử dụng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) và nền tảng NDXP phục vụ cho công tác giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và công dân, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến giải quyết các thủ tục hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số chuyển đổi số của tỉnh.

     Sở Tư pháp đăng tải tài liệu hướng dẫn và nội dung tuyên truyền theo các văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông các nền tảng của quốc gia và của tỉnh.

     Xem chi tiết tại file đính kèm./.

     Fiel đính kèm:

     1. Hướng dẫn kết nôi, chia sẻ dữ liệu

     2. Phụ lục 1 kèm theo hướng dẫn

     3. Phụ lục 2 kèm theo hướng dẫn

Tác giả:  adminstp
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang