Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý III năm 2022

( Cập nhật lúc: 17/09/2022  )
Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn:  VP

Tin bài mới:


Kết luận cuộc họp chuyên đề về công tác Cải cách hành chính tại Sở Tư pháp(16/09/2022)

Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính quý III năm 2022(09/09/2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(20/08/2022)

Kết quả Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý II năm 2022(15/06/2022)

Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022(10/06/2022)

Kế hoạch Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính(15/04/2022)

Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022(12/04/2022)

25 thủ TTHC thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của CSDL quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp Bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết TTHC(28/03/2022)

Kết quả Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý I năm 2022(17/03/2022)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022(11/03/2022)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang