Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 25/8/2022, Sở Tư pháp đã tổ chức cuộc họp chuyên đề về Cải cách hành chính. Cuộc họp do đồng chí Hà Thị Đào,Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì; tham dự có các đồng chí Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; công chức, viên chức kiêm nhiệm tham mưu công tác cải cách hành chính (CCHC), công nghệ thông tin của các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang