Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Quyết định công bố danh mục TTHC mới ban hành; được chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thừa phát lại, Trọng tài thương mại, Hòa giải thương mại, Hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Báo cáo Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Xem tiếp


Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020

Xem tiếp


Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết củaSở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-STP ngày 19/4/2020 của Sở Tư pháp về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020. Sáng ngày 23/9/2020, đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở đã tiến hành kiểm tra đối với các phòng, đơn vị: Phòng Hành chính Tư pháp và Bổ trợ Tư pháp; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; các phòng Công chứng số 1, 2 và 3. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo phòng, đơn vị được kiểm tra; công chức, viên chức được giao phụ trách công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin và trực tiếp giải quyết TTHC.

Xem tiếp


Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý III năm 2020

Xem tiếp


Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Quyết định công bố danh mục TTHC đượcchuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnthuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết củaSở Tư pháptỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2020

Xem tiếp

1234
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang