Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố danh mục TTHC chuẩn hóa và bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sưvà tư vấn pháp luậtthuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháptỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 31/08/2020  )
Tác giả: 
Nguồn:  UBND tỉnh
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang