Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết củaSở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 31/07/2020  )
Tác giả: 
Nguồn:  UBND tỉnh
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang