Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 10/09/2020  )
Tác giả: 
Nguồn:  UBND tỉnh
Sign In