Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ công bố danh mụcTTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực, đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 30/06/2020  )
Tác giả: 
Nguồn:  UBND tỉnh
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang