Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Phê duyệt kèm theo Quyết định gồm 204 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Quyết định công bố danh mục TTHC mới ban hành; được chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thừa phát lại, Trọng tài thương mại, Hòa giải thương mại, Hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Quyết định công bố danh mục TTHC đượcchuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnthuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết củaSở Tư pháptỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Quyết định công bố danh mục TTHC chuẩn hóa và bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sưvà tư vấn pháp luậtthuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháptỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Quyết định công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết củaSở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp

12
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang