Skip Ribbon Commands
Skip to main content

25 thủ TTHC thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của CSDL quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp Bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết TTHC

( Cập nhật lúc: 28/03/2022  )

     Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, tại phụ lục 1 đã ban hành Danh mục các thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, gồm:

     1. Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân.

     2. Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân.

     3. Đăng ký thường trú.

     4. Đăng ký tạm trú.

     5. Khai báo tạm vắng.

     6. Thông báo lưu trú.

     7. Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy.

     8. Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội).

     9. Đăng ký khai sinh.

     10. Đăng ký khai tử.

     11. Đăng ký kết hôn.

     12. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông.

     13. Thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

     14. Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu.

     15. Liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.

     16. Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí.

     17. Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

     18. Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân.

     19. Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ).

     20. Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

     21. Đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng.

     22. Cấp phiếu lý lịch tư pháp.

     23. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     24. Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) (Thí điểm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu trong dịch vụ cung cấp điện).

     25. Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện (Thí điểm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu trong dịch vụ cung cấp điện).

Tác giả: 
Nguồn:  Cổng TTĐT PBGDPL tỉnh
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang