Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định thu hồi thẻ Công chứng viên và xóa đăng ký hành nghề công chứng

( Cập nhật lúc: 31/07/2019  )

     Ngày 31/7/2019, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 60/QĐ-STP về việc thu hồi thẻ Công chứng viên và xóa đăng ký hành nghề công chứng đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

     Tải về: Quyết định số 60/QĐ-STP

Tác giả: 
Nguồn:  Phòng HCTP&BTTP
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang