Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lập danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

( Cập nhật lúc: 30/09/2019  )

     Ngày 18/9/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn nhận được hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá của bà Hoàng Thị Thêu, sinh ngày 24/4/1980, thường trú tại tổ 8B, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

     Căn cứ quy định tại Điều 15 Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo hành nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự, kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn thấy hồ sơ của bà Hoàng Thị Thêu đủ các giấy tờ theo quy định, đảm bảo điều kiện được đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

      DANH SÁCH NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ

 

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi đăng ký HKTT

Nơi tập sự hành nghề đấu giá

Thời gian tập sự hành nghề đấu giá

Đấu giá viên hướng dẫn tập sự

Họ và tên

Số chứng chỉ hành nghề đấu giá

Hoàng Thị Thêu

24/4/1980

Tổ 8B, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn

26/02/2019 đến 26/8/2019

Ngô Lan Phương

1894/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 21/6/2017

 

      Xem chi tiết

Tác giả: 
Nguồn:  Phòng HCTP&BTTP
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang